Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden workshops

Indien u door welke reden dan ook (uw deelname aan) de workshop wenst te annuleren dient u dat kenbaar te maken via e-mail aan contact@basic-business.nl.

Indien uw annulering uiterlijk twee weken voor aanvang van de workshop door ons is ontvangen bent u geen betaling verschuldigd, reeds betaalde bedragen zullen dan worden teruggestort. Bij annulering binnen een week voor de workshop dient u het volledige overeengekomen bedrag te voldoen en hebt u, indien van toepassing, geen recht op restitutie.

Als door onvoorziene omstandigheden de workshop moet worden geannuleerd door Stichting Basic-Business beheer aanvaardt Stichting Basic-Business beheer geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. U kunt in dat geval naar keuze

  1. De workshop in overleg opnieuw inplannen
  2. De workshop annuleren en afzien van betaling, reeds betaalde bedragen zullen in dat geval worden teruggestort.